Wykłady: prof. A. Wierzbicki, dr hab. E. Kierzek, dr B. Jurczyk

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykłady, organizowane w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań:
pt.: „Mechanisms of RNA-directed DNA methylation”, który wygłosi prof. Andrzej Wierzbicki
pt.: „Influenza virus – functional importance of RNA secondary structure”, który wygłosi dr hab. Elżbieta Kierzek
pt.: „Photosynthetic apparatus responses to short-term low temperature waterlogging contribute to freezing tolerance changes in forage grasses”, który wygłosi dr Barbara Jurczyk
Wykłady odbędą się w dniu 02.12.2016 o godzinie 9.15 w sali Paczoskiego, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz