Wykłady prof. Julio Saez-Vasquez i dr Frederic Pontvianne

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na dwa wykłady organizowane w ramach projektu KNOW- Poznańskie Konsorcjum RNA, które wygłoszą:
  • prof. Julio Saez-Vasquez – wykład pt.: „From rDNA transcription in the nucleolus to processing of non-coding RNA by RNaseIII”,
  • dr  Frederic Pontvianne – wykład pt.: „Gene regulation by nucleolar sequestration: a new way to regulate gene transcription?”.

Wykłady odbędą się w piątek 24.04.2015 o godzinie 14.00, w sali Mała Aula, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz