Wykłady – J. Brezowsky, W. Majer

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na wykłady, organizowane w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań:
– pt.: „Effective stabilization of proteins and identification of bioactive small molecules for biotechnology: Are computational methods already mature partner to wet lab experiments?”, który wygłosi prof. Jan Brezovsky,
– pt.: „Novel molecular disease monitoring tools for clear cell renal cell carcinoma (ccRCC)”, który wygłosi Weronika Majer.

Wykłady odbędą się w dniu 10.02.2017 o godzinie 9.15 w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz