Wykład Z. Derewenda

Serdecznie zapraszamy na seminarium prof. Zygmunta Derewendy, organizowane w ramach projektu KNOW- Poznańskie Konsorcjum RNA, pt.:  „Nauka w obliczu epidemii gorączki krwotocznej Ebola”.
Seminarium odbędzie się w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, ul. Noskowskiego 12/14, Poznań, o godzinie 9.00 w poniedziałek 20.10.2014, w sali 312