Wykład: A. Starosta

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, pt.: „Above and Beyond RNAseq. The lesson to be learned from the Ribosome.”, który wygłosi dr Agata Starosta.
Wykład odbędzie się w dniu 06.10.2016 o godzinie 12.00 w sal 312, Ośrodek Nauki PAN, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz