Wykład S. Reina

Serdecznie zapraszamy na seminarium dr  Simony Reiny, organizowane w ramach projektu KNOW- Poznańskie Konsorcjum RNA, pt.:  „Regulation of Drosophila melanogaster VDAC expression by two alternative 5′ Untranslated Regions in mRNA”.
Seminarium odbędzie się w czwartek 16.10.2014 o godzinie 11.30 w sali Rady Wydziału Biologii, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89