Wykład: prof. M. Borowiak

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, pt.: „Uncovering new signals for pancreatic endocrine specification.”, który wygłosi prof. UAM dr hab. Małgorzata Borowiak.
Wykład odbędzie się w dniu 28.10.2016 o godzinie 9.15 w sal Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz