Wykład prof. Claudine Kieda

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład organizowany w ramach projektu KNOW- Poznańskie Konsorcjum RNA, który wygłosi prof. Claudine Kieda pt.: Endothelial cell organospecificity and significance for theragnotics “an overview and a start for new anti-cancer strategies” .Wykład odbędzie się 24.03.2015 (wtorek) o godz. 11.00 w sali Mała Aula,
Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.
W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz