Wykład prof. Borys Wróbel

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, który wygłosi prof. B. Wróbel, organizowany w ramach projektu KNOW- Poznańskie Konsorcjum RNA, pt.:  „Robust bio-inspired computation”.
Wykład odbędzie się w piątek 09.01.2015 o godzinie 9.15 w sali Rady Wydziału Biologii, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89

W imieniu KNOW Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz