Wykłady dr Marzena Wojciechowska, mgr Tomasz Bieluszewski

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na dwa wykłady organizowane w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, który wygłoszą: dr Marzena Wojciechowska – wykład pt.: „Toxic behaviors of expanded microsatellites in human neurodegenerative disorders” oraz mgr Tomasz Bieluszewski pt.: „Composition and function of the plant NuA4 histone acetyltransferase complex”.

Wykład odbędzie się 10.04.2015 (piątek) o godz. 9.15 w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz