Wykład mgr inż. M. Bejger

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, który wygłosi mgr inż. Magdalena Bejger  w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, pt.:  „Przełącznik katalityczny L-asparaginazy roślinnej regulowany jonami potasu”.
Wykład odbędzie się w poniedziałek 20.04.2015 o godzinie 9.00 w sali 312, Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk  w Poznaniu, ul. Noskowskiego 12/14.
W imieniu KNOW Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz