Wykład dr I. Sierocka

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW- Poznańskie Konsorcjum RNA, który wygłosi dr Izabela Sierocka pt.: „RNA sequencing as a method of choice for the identification of genes differentially expressed between male and female gametophytes producing sex organs in the simple thalloid liverwort Pellia endiviifolia sp B”.

Wykład odbędzie się w piątek 15.01.2016 o godzinie 9.15, w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz