Wydział Biologii

Wydział Biologii jest jednym z piętnastu wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Nauki przyrodnicze na Uniwersytecie były obecne już od momentu jego założenia w 1919 roku, a obecny Wydział Biologii powstał w 1984 roku. Wydział Biologii tworzą cztery Instytuty: Antropologii, Biologii Eksperymentalnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii oraz Biologii Środowiska. W skład instytutów wchodzi 27 zakładów i trzy pracownie instytutowe. Oprócz tego na Wydziale Biologii znajduje się osiem jednostek ogólnowydziałowych, z których sześć ma status pracowni wydziałowych (Pracownia Izotopowa, Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej, Pracownia Technik Biologii Molekularnej, Pracownia Fitotronowa, Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych, Pracownia Dydaktyki Biologii i Przyrody), a pozostałe to Zbiory Przyrodnicze i Biblioteka. Obecnie Wydział zatrudnia ponad 300 pracowników z których około 200 to pracownicy naukowi, w tym 46 profesorów tytularnych. Akademicką społeczność Wydziału Biologii dopełnia 1600 studentów studiów dziennych i zaocznych oraz 120 doktorantów. Wydział ma siedzibę w Collegium Biologicum, budynku będącym częścią nowoczesnego, sfinansowanego przez Państwo, kampusu UAM Morasko.

Wydział Biologii UAM oferuje światowej klasy infrastrukturę i przyjazną atmosferę co razem tworzy wyjątkowe środowisko dla rozwoju nauki. Pracownicy Wydziału są zaangażowani w projekty badawcze finansowane z programów EU FP6/FP7, takie jak: AEROTOP, MONALISA, FUNGEN, CONTRASTRESS, EURASNET, EVOLGEN, HIALINE i różnego rodzaju stypendia Marie Curie. Ponadto projekty badawcze Wydziału są wspierane przez Norweski Mechanizm Finansowy, europejskie fundusze strukturalne, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowe Centrum Nauki i Fundację na rzecz Nauki Polskiej. W maju 2014 roku, Wydział Biologii UAM i Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, tworzące „Poznańskie Konsorcjum RNA”, otrzymały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) jako pierwsze z zaledwie dwóch wyłonionych takich ośrodków zajmujących się naukami biologicznymi w Polsce.

W październiku 2014 rozpoczęto studia magisterskie na kierunku Biotechnologia w języku angielskim. Jest to kontynuacja programu studiów ustanowionego w ramach projektu “UAM: Unikatowy Absolwent=Możliwości” (www.unikat.amu.edu.pl) finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Studia te łączą najnowszą wiedzę praktyczną z zakresu biologii molekularnej, genetyki, terapii genowej i biologii systemów z zaawansowaną wiedzą z zakresu bioekonomii i regulacji prawnych w biotechnologii.

www.biologia.amu.edu.pl