VII Sympozjum Polskich Użytkowników Platformy Illumina

Szanowni Państwo,

Chciałabym serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa w VII Sympozjum Polskich Użytkowników Platformy Illumina, które odbędzie się w dniach 12 i 13 października 2017 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szczegółowy program konferencji znajduje się w załączeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Sympozjum prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się w załączeniu, i jego odesłanie na adres pius@amu.edu.pl do dnia 6 października. Wszystkie pytania proszę kierować na wyżej wymieniony adres mailowy.

W drugim dniu trwania Sympozjum przewidziane są warsztaty z analizy danych ChIP-Seq oraz metylacji. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu zgłoszeniowym.

Serdecznie zapraszamy Państwa do Poznania 12 i 13 października.

Udział w konferencji jest darmowy.

Z wyrazami szacunku,
Joanna Wesoły

Agenda

Registration form