V Sympozjum Polskich Użytkowników Platformy Illumina

Szanowni Państwo,

Chciałabym serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa Piątym Sympozjum Polskich Użytkowników Platformy Illumina, które odbędzie się w Poznaniu, w dniach 15 i 16 października 2015 roku, na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Szczegółowy program konferencji znajduje się w załączeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Sympozjum prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się w załączeniu, i jego odesłanie na adres pius@amu.edu.pl do dnia 10 października bieżącego roku. Wszystkie pytania proszę kierować na wyżej wymieniony adres mailowy.

W tym roku, w drugim dniu trwania Sympozjum, przewidziane są warsztaty z analizy danych w systemie Illumina BaseSpace. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu zgłoszeniowym, które z aplikacji sekwencjonowania nowej generacji interesowałoby Państwa najbardziej. Ponadto, prosimy uczestników Sympozjum chcących wziąć udział w warsztatach o zabranie własnych laptopów, a także utworzenie konta w systemie Illumina BaseSpace.

Dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie posiadają konta w systemie, link do rejestracji:
https://basespace.illumina.com/auth/register?returnUrl=http%253a%252f%252fbasespace.illumina.com%252fdashboard

Udział w konferencji jest darmowy.

Z wyrazami szacunku
prof. UAM dr hab. Joanna Wesoły

 

 

Adobe_PDF_icon5th_Polish_Illumina_Symposium_Agenda

 

MS_word_DOC_icon.svgRegistration form 2015