Research groups

Department of Biochemistry:

http://ibmib.amu.edu.pl/index.php/en/biochem-welcome

prof. Mikołaj Olejniczak
prof. Barbara Tomaszewska
dr Aneta Piechalak
dr Arleta Małecka
dr Joanna Stróżecka
dr Joanna Wojtera-Kwiczor
dr Paul Zaleski
mgr Agnieszka Kutrowska
mgr inż. Agata Groszewska
mgr inż. Daria Grygiel
mgr Ewelina Małecka
mgr Zuzanna Wróblewska
mgr Liliana Ciszewska

 

Department of Bioenergetics:

http://ibmib.amu.edu.pl/index.php/en/bioenerg-welcome

prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz
Prof. dr hab. Hanna Kmita
Dr Nina Antos-Krzemińska
dr Andonis Karachitos
Dr Małgorzata Wojtkowska
Dr Andrzej Woyda-Płoszczyca
Monika Antoniewicz
Daria Grobys
Agnieszka Kozieł
Izabela Sobieraj
Danuta Drachal-Chrul
Dr Anna Kicińska
Wioletta Nobik

Department of Molecular and Cellular Biology:

http://www.molcell.amu.edu.pl

prof. Przemyslaw Wojtaszek
dr Krzysztof Lesniewicz
dr Michal Rurek
dr Anna Kasprowicz-Maluski
mgr Rafal Krela
mgr  Wojciech Kwiatkowski
mgr  Michal Michalak
mgr  Tomasz Skrzypczak
mgr  Grzegorz Pietkiewicz

Department of Gene Expression:

 http://zeg.amu.edu.pl/

prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska
prof. dr hab. Artur Jarmołowski
prof. dr hab. Borys Wróbel
prof. UAM dr hab. Krzysztof Sobczak
dr Katarzyna Kruszka
dr Andrzej Pacak
dr Katarzyna Dorota Raczyńska
dr Aleksandra Świda-Barteczka
dr Maria Barciszewska-Pacak
dr Marcin Pieczyński
dr Izabela Sierocka
mgr inż. Katarzyna Knop
mgr inż. Agata Stępień
mgr Mateusz Bajczyk
mgr Aleksandra Brzęk
mgr Jakub Dolata
mgr Tomasz Gulanicz
mgr Patrycja Plewka
mgr Paweł Sega
mgr Łukasz Szewc
mgr Michał Taube
mgr Anna Wyrzykowska
mgr Halina Pietrykowska

 

Department of Biotechnology:

http://ibmib.amu.edu.pl/index.php/en/biotech-welcome

prof. dr hab. Jan Sadowski
dr hab. Agnieszka Ludwików
dr hab. Piotr Ziółkowski
dr Agata Cieśla
dr Małgorzata Jakubowicz
dr Lucyna Misztal
mgr Tomasz Bieluszewski
mgr Maciej Janicki
mgr Małgorzata Marczak
mgr Filip Mituła
mgr Weronika Sura
mgr Małgorzata Tajdel
mgr Hanna Korcz-Szatkowska

 

Department of Computational Biology

http://comgen.pl

prof. dr hab. Wojciech Karłowski
dr Maciej Szymański
dr Andrzej Zieleziński
dr Marek Żywicki
mgr Agnieszka Thompson
mgr Ge Qu
mgr Medhat Helmy
mgr Marianna Plucinska
mgr Agnieszka Rasińska

 

Department of Bioinformatics

http://bid.amu.edu.pl

Prof. dr hab. Izabela Makałowksa
Prof. dr hab. Janusz Bujnicki
Dr Joanna Ciomborowska
Dr Anna Czerwoniec
Dr Michał Szcześniak
mgr Michał Kabza
mgr Deepak Kumar
mgr Mateusz Dobrychłop
mgr Alexey Bryzgalov
mgr Elżbieta Kaja
mgr Magdalena Kubiak
mgr Wojciech Rosikiewicz
mgr Natalia Olejnik

 

Department of Human Molecular Genetics:

http://lhmg.amu.edu.pl

prof. dr hab. Hans Bluijssen
prof. UAM dr hab. Joanna Wesoły
Adrian Silesian
dr Katarzyna Kluzek
mgr Katarzyna Błaszczyk
mgr Stefan Chmielewski
mgr inż. Kinga Humińska
mgr Adam Olejnik
mgr inż. Małgorzata Szeląg
mgr inż. Tomasz Wrzesiński
mgr inż. Elżbieta Zodro
mgr Anna Piaszyk-Borychowska
dr Natalia Derebecka
mgr Hanna Nowicka