Projekty

ZFD.74.53.2014.2.AS – Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

2013/11/N/NZ9/00070,
Zastosowanie uprawy mieszanej, ryzobakerii i biodegradowalnych chelatorów dla zwiększenia wydajności fitoekstrakcji”, Kierownik projektu: Agnieszka Kutrowska, Okres realizacji 2014-2016

NCN 2013/11/N/NZ2/02524,
Analiza preferencji genów do ulegania ekspresji z nakładających się miejsc startu transkrypcji„. Kierownik projektu: Wojciech Rosikiewicz. Okres realizacji: 2014-2017

2013/09/N/NZ1/01037,
Identyfikacja małych RNA jabłoni biorących udział w kształtowaniu odporności na zarazę ogniową„. Kierownik projektu: Elżbieta Kaja. Okres realizacji: 2014–2016

2013/09/N/NZ2/01221,
Identyfikacja i charakteryzacja nowych retrogenów w genomach eukariotycznych„. Kierownik projektu: Michał Kabza. Okres realizacji: 2014-2016

UMO-2013/09/N/NZ3/00532,
Aktywność gamma-sekretazy w komórkach roślinnych„. Kierownik projektu: mgr Tomasz Skrzypczak. Okres realizacji: 2014-2015

UMO-2013/10/A/NZ1/00557, MAESTRO,
Molekularne interakcje pomiędzy białkami kompleksu dojrzewania mikroRNA i czynnikami odpowiedzialnymi za splicing i poliadenylację u roślin”. Kierownik projektu: prof. dr hab. prof. dr hab. Artur Jarmołowski. Okres realizacji 2014-2019

UMO_2013/11/B/NZ1/02099, OPUS,
Rola intronów U12 w regulacji ekspresji genów u eukariontów”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska. Okres realizacji: 2014-2017.

UMO-2013/11/N/NZ2/02511, PRELUDIUM,
Analiza funkcjonalna wybranych cząsteczek tRF w Arabidopsis thaliana”. Kierownik projektu: mgr Patrycja Plewka. Okres realizacji 2014-2017.

UMO-2013/11/B/NZ9/01761, OPUS,
Badanie roli genu PHO2 oraz jego produktu, białka PHO2, w utrzymaniu homeostazy fosforanowej w jęczmieniu”. Kierownik projektu: dr Andrzej Pacak. Okres realizacji 2014-2017.

UMO-2013/11/N/NZ1/00010, PRELUDIUM,
Rola helikazy DDX5 w dojrzewaniu końca 3’ tran skryptów zachowawczych histonów rdzeniowych w komórkach ludzkich”. Kierownik projektu: mgr Aleksandra Brzęk. Okres realizacji: 2014-2017.

UMO-2014/12/T/NZ2/00246, ETIUDA,
Wzajemne powiązania funkcjonalne między strukturą chromatyny, procesywnością polimerazy RNA II oraz splicingiem alternatywnym w Arabidopsis thaliana„. Kierownik projektu: mgr Jakub Dolata. Okres realizacji: 2014-2015

ZFD.74.53.2014.2.AS, Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący
Poznańskie Konsorcjum RNA”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska. Okres realizacji 2014-2019.

START 009.2014 Bielewicz D. – Stypendium START 2014 dla wybitnych młodych naukowców, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Okres realizacji: 2014-2015, Dawid Bielewicz

START 73.2014 – Stypendium START 2014 dla wybitnych młodych naukowców, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Okres realizacji: 2014-2015, Milanowska K

0360/IP1/2011/71, Iuventus Plus,
Badanie konserwacji szlaków metabolicznych naprawy DNA u Eukaryota: rozwój bazy danych REPAIRtoire”. Kierownik projektu: Kaja Milanowska. Okres realizacji: 2014-2015

Grant obliczeniowy KDM Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego nr 230
Analiza danych pochodzących z głębokiego sekwencjonowania transkryptomu czterech odmian ziemniaka hodowanych w różnych warunkach klimatycznych”. Kierownik: dr Kaja Milanowska. Okres realizacji: 2014

MNiSW 2014/DIR/372/GPII
Budowa i testowanie narzędzi do edycji genomów eukariotycznych, konstrukcje genetyczne jako sensory i układy kontrolne dla biologii molekularnej” Kierownik projektu: prof. dr hab. Bogdan Jackowiak, wykonawcy: dr Przemysław Nuc i prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska. Okres realizacji: 2014-2015

UMO-2013/11/B/NZ9/00783,
Szlak sygnalizacji TLR aktywowany synbiotykiem miarą poprawy parametrów odporności u kurcząt. Synbiotics-activated TLR-signaling as a measure of improved immunity in chickens”. Główny Wykonawca: Prof. H. Bluijssen.Okres realizacji: 2014-2017

UMO-2013/11/B/NZ2/02569,
Genome-wide characterization of type I IFN-induced transcriptomes and identification of novel ISGs and their antiviral functions”. Kierownik projektu: Prof H. Bluijssen. Główny Wykonawca: Katarzyna Błaszczyk, Hanna Nowicka. Okres realizacji: 2014-2017

Narodowy Instytut Dziedzictwa- Odkryte na nowo.
Kompleksowe opracowanie materiałów archeologicznych z neolitycznego stanowiska Kopydłowo 6, gm. Wilczyn. (2014 – 2015) Wykonawca: Joanna Wesoły.

UMO-2013/11/B/NZ2/02569,
Genome-wide characterization of type I IFN-induced transcriptomes and identification of novel ISGs and their antiviral functions”. Główny wykonawca Joanna Wesoły. Okres realizacji: 2014-2017

UMO-2012/05/B/NZ9/03383
Nowe elementy genetyczne odpowiedzi roślin na stres niedoboru wody.
okres realizacji 2013-2016
kierownik projektu: prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska

UMO-2012/05/B/NZ2/00826
Analiza nowych białek oddziałujących z U7 snRNP i poszukiwanie nowych funkcji cząsteczki U7 snRNP.
okres realizacji 2013-2016
kierownik projektu: dr Katarzyna Dorota Raczyńska

UMO-2012/05/B/NZ2/00955
Analiza funkcjonalna cząsteczek miR319 i miR319b.2 pochodzących ze wspólnego prekursora
pre-miR319b u rzodkiewnika pospolitego.
okres realizacji 2013-2016
kierownik projektu: mgr Katarzyna Skorupa

UMO-2012/05/B/NZ9/00880
Analiza zależności między biogenezą microRNA a maszynerią splicingową u roslin.
okres realizacji 2013-2016
kierownik projektu: mgr Agata Stępień

GDWB-02/2013
Agata Stępień, Funkcjonalna analiza zależności między biogenezą miRNA a maszynerią splicingową u roślin.

GDWB-03/2013
K. Skorupa, Analiza zależności pomiędzy bioogenezą mikrona zasiedlających introny a splicingiem genów gospodarzy.

2013/11/B/NZ2/02598
„From junk to treasure” – funkcjonalna ewolucja retrogenów.
10.07.2014-09.07.2017
I. Makałowska

2013/11/N/NZ2/02524
Analiza preferencji genów do ulegania ekspresji z nakładających się miejsc startu transkrypcji.
10.09.2014-9.09.2017
W. Rosikiewicz

2013/09/N/NZ2/01221
Identyfikacja i charakteryzacja nowych retrogenów w genomach eukariotycznych. 
31.03.2014-30.03.2016
M. Kabza

2013/09/N/NZ1/01037
Identyfikacja małych RNA jabłoni biorących udział w kształtowaniu odporności na zarazę ogniową.
21.03.2014-20.03.2016
E. Kaja

PIRSES-GA-2009-247633 – EVOLGEN
Genome sciences – evolutionary and functional perspective.
01.01.2011-31.12.2015
I. Makałowska

IP2011007571
Retropozycja jako jeden z głównych mechanizmów dywersyfikacji gatunków.
30.03.2012-31.10.2014
J. Ciomborowska

2011/01/N/NZ2/01701
Nowe metody identyfikacji i analiz funkcjonalnych retrogenów w genomach zwierzęcych.
12.12.2011-11.04.2014
J. Ciomborowska

UMO-2012/07/N/NZ2/01359
Teoretyczny model SH2-zależnej dimeryzacji białka STAT1 jako nowe narzędzie do identyfikacji specyficznych inhibitorów aktywności.  
2013-07-17-2016-07-16
mgr inż. Małgorzata Szeląg

UMO-2011/03/B/NZ9/05237 (projekt NCN typu OPUS)
Analiza wybranych procesów fizjologicznych oraz zmian w obrębie proteomu mitochondrialnego kalafiora podczas stresu suszy. 
22.08.2012-21.08.2015
dr Włodzimierz Krzesiński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

2012/05/N/NZ2/00635
Analiza transkryptomu komórek trzech podtypów raka jasnokomórkowego nerki metodą sekwencjonowania RNA.
2013-02-04-2016-02-03
mgr inż. Tomasz Marek Wrzesiński

N N301 636440
Kontrola rozpraszania energii z udziałem mitochondrialnych białek rozprzęgających: nadrzędna rola ubichinolu. 
11.05.2011-15.12.2014
prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz

N N303 143937
Charakterystyka kompleksów importowych w błonie zewnętrznej mitochondriów modelowych mikroorganizmów eukariotycznych przy wykorzystaniu analizy filogenetycznej.
16.09.2009-15.03.2014
dr Małgorzata Wojtkowska

UMO-2011/01/B/NZ3/00359
Kanał VDAC jako cel działania huntingtyny w rozwoju choroby Huntingtona.
7.12.2011-6.12.2015
prof. dr hab. Hanna Kmita

UMO-2012/05/N/NZ3/00293
Analiza profilu ekspresji podjednostek kompleksu TOB/SAM w cyklu rozwojowym śluzowca Dictyostelium discoideum, organizmu modelowego w badaniach nad oddziaływaniami międzykomórkowymi.
12.02.2013-11.02.2016
mgr Monika Antoniewicz

UMO-2012/05/N/NZ1/00001
Oddziaływanie między kanałem VDAC i minocykliną: eksperymentalna weryfikacja wiązania minocykliny przez kanał VDAC.
22.01.2013-21.01.2014
dr Andonis Karachitos

UMO-2012/07/N/NZ3/00495
Metabolizm tlenowy komórek śródbłonka w warunkach hipoksji.
16.07.2013-15.07.2016
mgr Agnieszka Kozieł

IP2012 0591 72
Udział translokazy nukleotydów adeninowych oraz białka rozprzęgającego w mitochondrialnym przecieku protonów – wspólne i swoiste mechanizmy potranslacyjnej regulacji.
25.06.2013-24.06.2015
dr Andrzej Woyda-Płoszczyca

UMO-2011/03/B/NZ2/01416
Identyfikacja, analiza biogenezy i funkcji małych, regulatorowych RNA powstających z tRNA u Arabidopsis thaliana.
08.2012-08.2015
prof. dr hab. Wojciech Karłowski

UMO-2011/03/D/NZ2/03304
Badania struktury drugorzędowej RNA in vivo z zastosowaniem metod wysokowydajnego sekwencjonowania.
09.2012-09.2017
dr Marek Żywicki

2012/05/B/NZ2/0082
Analiza nowych białek oddziałujących z U1 snRNA i poszukiwanie nowych funkcji cząsteczki U7 snRNP.
01.2013-01.2016
dr Katarzyna Dorota Raczyńska

UMO-2011/01/B/NZ9/02387
Kinazy związane ze ścianą komórkową w pszenicy i jęczmieniu – nowa grupa genów zaangażowana w odporność na patogeny.
2011-2014
prof. dr hab. Wacław Orczyk

2012/05/D/NZ2/02238
Stworzenie nowego warsztatu umożliwiającego kompleksową analizę degradomu RNA – opracowanie innowacyjnych metod identyfikacji degradantów RNA oraz oceny ich potencjału funkcjonalnego.
03.2013-03.2016
pr Paulina Jackowiak, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

2012/06/A/NZ9/00125
Kompleksowe podejście w celu zdefiniowania molekularnych podstaw odpowiedzi kukurydzy na stres herbicydowy.
04.2013-04.2018
prof. dr hab. Tomasz Twardowski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

MNiSW N N303 807540
Systematyka i powiązania filogenetyczne rodzajów Dracaena i Sansevieria (Ruscaceae).
2011-2014
dr hab. Justyna Wiland-Szymańska

UDA.POIG.01.03.01-00-101/08-00
Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania zbóż o zwiększonej odporności na suszę – zadanie 20: Rola mikro RNA w regulacji mechanizmów prowadzących do adaptacji do warunków suszy.
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska

8150/B/PO1/2010/40
Ewolucja gametogenezy: Identyfikacja i charakterystyka funkcjonalna genów ulegających  specyficznej ekspresji w rozdzielnopłciowych gametofitach wytwarzających organy płciowe wątrobowca Pellia endiviifolia.
2011-2014
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska

UMO-2012/04/M/NZ2/00127
Regulacja ekspresji genów mikroRNA Arabidopsis thaliana w odpowiedzi na wybrane stresy abiotyczne: rola czynników transkrypcyjnych i splicingowych w biogenezie mikroRNA. Projekt badawczy realizowany w ramach współpracy międzynarodowej.
2012-2015
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska

2012/05/N/NZ2/01652
Przewidywanie struktury kompleksu Cascade.    
2013.02.27 -2015.02.26
dr Joanna Kasprzak

FNP POMOST/2012-5/7
kierownik projektu: dr Izabela Sierocka
okres realizacji 2012-2015
tytuł projektu: „The beginnings of sexual land plant reproduction global analysis of genes involved in antheridia and archegonia development in dioecious liverwort Pellia endiviifolia sp B”

NCN nr PRO-2011/03/N/NZ2/03070
kierownik projektu: mgr Jakub Dolata
okres realizacji 2012-2015
tytuł projektu: „Zależność między strukturą chromatyny a splicingiem alternatywnym w Arabidopsis thaliana: sekwencjonowanie RNA”