Podpisanie porozumienia: Wydział Biologii UAM – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej UNESCO

20 stycznia 2015 roku zostało podpisane porozumienie między Wydziałem Biologii naszego uniwersytetu a Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK) UNESCO w Warszawie.Dokument podpisali JM Rektor prof. dr hab. Bronisław Marciniak, Dyrektor MIBMiK UNESCO prof. dr hab. Jacek Kuźnicki, dziekan Wydziału Biologii prof. dr hab. Bogdan Jackowiak, wicedyrektor do spraw nauki MIBMiK prof. dr hab. Michał Witt oraz dyrektor Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska.
Porozumienie dotyczy powołania wspólnej nowej grupy badawczej w zakresie bioinformatyki. Laboratorium bioinformatyczne znajdzie się na Wydziale Biologii UAM, w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii. Lider nowej grupy zostanie wyłoniony w ramach międzynarodowego konkursu i zostanie zatrudniony zarówno na UAM, jak i w MIBMiK. Nowo utworzonemu laboratorium bioinformatycznemu Wydział Biologii zapewni specjalne warunki pracy dzięki środkom otrzymanym w ramach projektu KNOW Poznańskie Konsorcjum RNA. Podpisane porozumienie jest usankcjonowaniem trwającej już od kilku lat współpracy naukowej między MIBMiK UNESCO a Instytutem Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii UAM.