Prof. UAM dr hab. Małgorzata Borowiak laureatką prestiżowego konkursu TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Borowiak otrzymała prestiżowe stypendium FNP na założenie grupy badawczej TEAM. Zajęła w tym konkursie pierwsze miejsce. W szranki stanęło kilkadziesiąt projektów i to właśnie projekt prof. Borowiak zyskał największe uznanie w kilkustopniowym procesie oceny.

Projekt jest zatytułowany „Wykorzystanie różnorodności progenitorowych komórek trzustki w celu stworzenia ludzkich komórek endokrynnych trzustki” i ma na celu uzyskanie komórek produkujących insulinę.

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Borowiak rozpoczęła pracę na UAM, na Wydziale Biologii w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii w upływającym roku i już zdołała uzyskać dwa granty: POLONEZ (NCN) i obecnie TEAM. Nasza nowa młoda badaczka powróciła z USA po wieloletnim pobycie na Harvard University w Cambridge, a potem prowadziła własną grupę w Baylor College of Medicine w Houston w Teksasie.

Jej zainteresowania dotyczą niezwykle dynamicznie rozwijającej się obecnie tematyki z zakresu biologii komórki – komórek macierzystych – ich powstawania i możliwości aplikacyjnych. Prof. UAM dr hab. Małgorzacie Borowiak serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w realizacji projektów naukowych.