Wykłady: prof. A. Wierzbicki, dr hab. E. Kierzek, dr B. Jurczyk

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykłady, organizowane w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań:
pt.: „Mechanisms of RNA-directed DNA methylation”, który wygłosi prof. Andrzej Wierzbicki
pt.: „Influenza virus – functional importance of RNA secondary structure”, który wygłosi dr hab. Elżbieta Kierzek
pt.: „Photosynthetic apparatus responses to short-term low temperature waterlogging contribute to freezing tolerance changes in forage grasses”, który wygłosi dr Barbara Jurczyk
Wykłady odbędą się w dniu 02.12.2016 o godzinie 9.15 w sali Paczoskiego, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Wykład: dr K. Bąkowska-Żywicka

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, pt.: „Identification of novel class of regulatory noncoding RNAs interactig with ribosomes, processed from functional RNAs (mRNA, tRNA, snoRNA)”, który wygłosi dr Kamilla Bąkowska-Żywicka.
Wykład odbędzie się w dniu 18.11.2016 o godzinie 9.15 w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Medal w międzynarodowym konkursie International Genetically Engineered Machines 2016

Studenci Wydziału Biologii zdobywcami złotego medalu w międzynarodowym konkursie International Genetically Engineered Machines 2016 (iGEM), nominacji w kategorii „Best Part Collection”  i prestiżowej pierwszej nagrody w kategorii „Best Manufacturing Project”.

Studenci Wydziału Biologii Adrian Lejman,  Daria Niewiadomska, Julia Zielińska, Maja Szymańska, Marcin Osuch, członkowie Sekcji Biologii Syntetycznej Koła Naukowego Przyrodników UAM wzięli udział w renomowanym konkursie iGEM2016 w Bostonie, USA (http://2016.igem.org/Results) . Opiekunem Sekcji jest dr Przemysław Nuc z Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii. Konkurs jest bardzo prestiżowy i zgłaszać się do konkursu mogą studenci, którzy zaprezentują  zbudowany przez siebie konstrukt genetyczny, który działa zgodnie z  założeniami, jest nowatorski i przydatny. W tym roku w szranki stanęło 300 drużyn studenckich z 40 krajów. Projekt naszych studentów zatytułowany E.co Facotry (http://2016.igem.org/Team:UAM_Poznan) przedstawiał system do bardzo wydajnej nadekspresji białek w bakteriach Escherichia coli, a ponadto ekspresja zachodziła tylko i wyłącznie pod wpływem induktora. System składa się z czterech zestawów promotorów indukowanych cukrami: arabinozą, ramnozą, ksylozą i melibiozą. Pod zestaw promotorów można podłączyć jakikolwiek wybrany gen i uzyskać jego silną ekspresję wyłącznie po indukcji wybranym cukrem. Dogłębna znajomość procesu ekspresji genów pozwoliła na zastosowanie dodatkowych „molekularnych kruczków”, które są unikalnym na skalę światową rozwiązaniem  pozwalającym uzyskać bardzo wydajne narzędzie do ekspresji genów.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, studenci uczestniczyli w konferencjach przed finałem konkursu, po to by zdobywać doświadczenie w prezentowaniu uzyskiwanych wyników. W marcu tego roku zdobyli pierwszą i druga nagrodę za postery na jubileuszowej Konferencji Koła Naukowego Przyrodników UAM. W lipcu 2016 wzięli udział w spotkaniu europejskich zespołów uczestniczących w konkursie iGEM 2016, które odbyło się Paryżu.  Na początku września, w Lizbonie prezentowali wyniki na konferencji EMBO Young Scientists’ Forum, gdzie Julia Zielińska została wyróżniona II nagrodą za najlepszy poster. Warto nadmienić, że nasi studenci zdobyli pierwsza nagrodę w kategorii „Best Manufacturing Project” w konkurencji ze studentami realizującymi projekty między innymi w NASA Ames Research Center USA  czy też z The University of British Columbia z Kanady.  Studentom i opiekunowi serdecznie gratulujemy!

Badania prowadzone przez studentów były w całości finansowane w ramach konkursowego programu MNiSW Najlepsi z Najlepszych 2016. Sala przeznaczona do badań prowadzonych przez studentów została wyposażona w niezbędny sprzęt w ramach wydziałowego projektu KNOW Poznańskie Centrum RNA.

 

Boston 1 Boston 2 Boston 3