Wykład: prof. M. Borowiak

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, pt.: „Uncovering new signals for pancreatic endocrine specification.”, który wygłosi prof. UAM dr hab. Małgorzata Borowiak.
Wykład odbędzie się w dniu 28.10.2016 o godzinie 9.15 w sal Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

VI Sympozjum Polskich Użytkowników Platformy Illumina

Szanowni Państwo,
Chciałabym serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa Piątym Sympozjum Polskich Użytkowników Platformy Illumina, które odbędzie się w Poznaniu, w dniach 20 i 21 października 2016 roku, na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Szczegółowy program konferencji znajduje się w załączeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Sympozjum prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się w załączeniu, i jego odesłanie na adres pius@amu.edu.pl do dnia 10 października bieżącego roku. Wszystkie pytania proszę kierować na wyżej wymieniony adres mailowy.
Ponownie w tym roku, w drugim dniu trwania Sympozjum, przewidziane są warsztaty z analizy danych w systemie Illumina BaseSpace. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu zgłoszeniowym, które z aplikacji sekwencjonowania nowej generacji interesowałoby Państwa najbardziej. Ponadto, prosimy uczestników Sympozjum chcących wziąć udział w warsztatach o zabranie własnych laptopów, a także utworzenie konta w systemie Illumina BaseSpace.
Dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie posiadają konta w systemie, link do rejestracji:
link

Udział w konferencji jest darmowy.
Z wyrazami szacunku,
prof. UAM dr hab. Joanna Wesoły

 

6th Polish Illumina Symposium_ Agenda 2016

Registration form 2016

Wykład: A. Starosta

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, pt.: „Above and Beyond RNAseq. The lesson to be learned from the Ribosome.”, który wygłosi dr Agata Starosta.
Wykład odbędzie się w dniu 06.10.2016 o godzinie 12.00 w sal 312, Ośrodek Nauki PAN, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz