Wykład dr P. Pawlak

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, pt.: „Single cell analysis through early embryo development”, który wygłosi dr Piotr Pawlak.

Wykład odbędzie się w dniu 01.04.2016 o godzinie 09.15, w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

 

 

4th PostEURASNET Symposium „RNA Alternative Splicing” 2016

 

plakat RNA 800

 

Konferencja naukowa „4th Post-EURASNET Meeting” Poznań, Poland, 28-30.09.2016

Poznańskie Konsorcjum RNA KNOW na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, z pomocą Komitetu Biologii Molekularnej  i Komórki PAN, organizuje konferencję naukową pt. „4th Post-EURASNET Meeting”.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu w dniach 28-30 września 2016 i będzie kontynuacją trzech poprzednich, które odbyły się 3-krotnie w Trieście (Włochy, w 2012, 2014 i 2015). Konferencja ta gromadzi głównie uczestników już zakończonego projektu europejskiego typu Network of Excellence – EURopean Alternative Splicing NETwork (EURASNET), który był realizowany w latach 2006 – 2011. W projekcie tym z naszego uniwersytetu brali udział prof. dr hab. Artur Jarmołowski, prof. dr hab. Janusz Bujnicki i prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska. Na konferencje przyjeżdża również wielu innych naukowców zajmujących się alternatywnym splicingiem RNA i jego zaburzeniami przekładającymi się na choroby człowieka, zwierząt i roślin.  Spotkania te gromadzą wielu najlepszych specjalistów z całego świata zajmujących się tą tematyką.

W konferencji w Poznaniu udział weźmie ok. 140 naukowców z 18 krajów, w tym z USA, Kanady, Chin, Argentyny, Brazylii, Indii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Portugalii  i Polski.

Tematyka konferencji obejmuje rolę alternatywnego splicingu RNA głównie w rozwoju człowieka i znaczenie zaburzeń tego procesu w rozwoju patomechanizmów różnych chorób (m.in. nowotwory, ataksje, choroby umysłowe, rozwój układu nerwowego, komórki macierzyste i progenitorowe układu nerwowego, hematopoeza i wiele innych procesów i schorzeń), a także propozycje terapii doświadczalnych w zwalczaniu chorób/wad rozwojowych związanych z zaburzeniami alternatywnego splicingu. W przypadku roślin przedstawiane są przede wszystkim wyniki badań nad rolą alternatywnego splicingu RNA w rozwoju roślin, a także w odpowiedzi roślin na zmiany środowiskowe.

Konferencja odbędzie się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania Pana  Jacka Jaśkowiaka i Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzeja Lesickiego. Uzyskaliśmy też wsparcie finansowe ze strony MNiSW w formie dotacji na Działalność Upowszechniającą Naukę, a także ze strony międzynarodowej organizacji ICGEB (International Centre for Genetic Ingeneering and Biotechnology), która finansuje stypendia dojazdowo/pobytowe dla młodych uczestników. Spotkania te dają impuls do dalszych owocnych badań i nawiązywania nowych współprac.

Więcej na stronie https://sciforum.net/conference/PostEURASNET2016

 

 

Wykład dr Chikara Dohno, dr Sanjukta Mukherjee

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykłady (szczegóły znajdują się w załączniku), organizowane w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, które wygłoszą:

– PhD Chikara Dohno pt.: “Regulation of structure and function of DNA/RNAs containing XGG/XGG sequence by synthetic small molecules”,
– PhD Sanjukta Mukherjee pt.: “Synthesis of Cyclic Mismatch Binding Ligands (CMBL) and study of their binding properties with DNA and RNA”.

Wykłady odbędą się w dniu 18.03.2016 o godzinie 13.30, w sali Mała Aula, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Wykład prof. R. M. Malina

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład (szczegóły znajdują się w załączniku), organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, który wygłosi prof. Robert M. Malina pt.: „Body Composition in Health, Nutrition and Physical Activity: The Present in the Context of the Past”.

Wykład odbędzie się w dniu 16.03.2016 o godzinie 12.00, w sali L, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Wykład – prof. P. Stępień

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, który wygłosi prof. Piotr Stępień pt.: „Nucleo-mitochondrial dialogs”.

Wykład odbędzie się w dniu 11.03.2016 o godzinie 11.00, w sali Mała Aula, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz