Wykład prof. Tracy Nixon

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład: „Activation of transcription in a bacterial two-component system employing a AAA+ ATPase to remodel RNA polymerase/promoter DNA complex. Structure of cellulose synthase rosettes and cellulose synthases”, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA , który wygłosi prof. Tracy Nixon (Center for Lignocellulose Structure and Formation, Penn State University, USA) .

Wykład odbędzie się 21.07.2015 (wtorek) o godzinie 11.00, w sali Mała Aula, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

 

prof. Tracy Nixon

Konkurs stypendialny dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Konkurs stypendialny
dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Biologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu przyznawania specjalnych stypendiów naukowych z dotacji podmiotowej w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego „Poznańskie Konsorcjum RNA” (KNOW) dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłaszam konkurs, którego celem jest przyznanie uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Biologii UAM specjalnych stypendiów naukowych KNOW.

Szczegółowe zasady i warunki przyznawania stypendiów KNOW określa w/w Regulamin, stanowiący załącznik do Zarządzenia Rektora UAM z dnia 20 października 2014 roku. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Wydziału Biologii i Poznańskiego Konsorcjum RNA.

Wnioski o stypendia KNOW można składać w Dziekanacie Wydziału Biologii UAM w terminie do 17 lipca br. na formularzach dostępnych na stronie internetowej Wydziału Biologii i Poznańskiego Konsorcjum RNA oraz w Dziale Doktoranckim.

Dziekan Wydziału Biologii UAM
Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak

Adobe_PDF_iconKomunikat

MS_word_DOC_icon.svgWniosek stypendium KNOW