Wykład dr Amnon Lers

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład organizowany w ramach projektu KNOW- Poznańskie Konsorcjum RNA, który wygłosi: dr Amnon Lers –  pt.: „Analysis of miRNAs Associated with Plant Senescence and Abiotic Stress Responses”.
Wykład odbędzie się w wtorek 05.05.2015 o godzinie 11.00, w sali Mała Aula, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.
W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Wykłady prof. Julio Saez-Vasquez i dr Frederic Pontvianne

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na dwa wykłady organizowane w ramach projektu KNOW- Poznańskie Konsorcjum RNA, które wygłoszą:
  • prof. Julio Saez-Vasquez – wykład pt.: „From rDNA transcription in the nucleolus to processing of non-coding RNA by RNaseIII”,
  • dr  Frederic Pontvianne – wykład pt.: „Gene regulation by nucleolar sequestration: a new way to regulate gene transcription?”.

Wykłady odbędą się w piątek 24.04.2015 o godzinie 14.00, w sali Mała Aula, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Wykład prof. Hani Zaher

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, który wygłosi prof. Hani Zaher (Washington University in St. Louis, USA)  w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, pt.:  „Quality control of damaged mRNA”.
Wykład odbędzie się w czwartek 23.04.2015 o godzinie 12.15 w sali Mała Aula, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.
W imieniu KNOW Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Wykład dr hab. K. Leśniewicz

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, który wygłosi dr hab. Krzysztof Leśniewicz  w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, pt.:  „Plant nucleases involved in programmed cell death”.
Wykład odbędzie się w piątek 17.04.2015 o godzinie 9.15 w sali Rady Wydziału Biologii, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.
W imieniu KNOW Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Wykład mgr inż. M. Bejger

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, który wygłosi mgr inż. Magdalena Bejger  w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, pt.:  „Przełącznik katalityczny L-asparaginazy roślinnej regulowany jonami potasu”.
Wykład odbędzie się w poniedziałek 20.04.2015 o godzinie 9.00 w sali 312, Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk  w Poznaniu, ul. Noskowskiego 12/14.
W imieniu KNOW Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Wykłady dr Marzena Wojciechowska, mgr Tomasz Bieluszewski

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na dwa wykłady organizowane w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, który wygłoszą: dr Marzena Wojciechowska – wykład pt.: „Toxic behaviors of expanded microsatellites in human neurodegenerative disorders” oraz mgr Tomasz Bieluszewski pt.: „Composition and function of the plant NuA4 histone acetyltransferase complex”.

Wykład odbędzie się 10.04.2015 (piątek) o godz. 9.15 w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz