Wykład dr A. Cieśla

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład organizowany w ramach projektu KNOW- Poznańskie Konsorcjum RNA, który wygłosi dr Agata Cieśla pt.: “Arabidopsis protein phosphatase 2C ABI1 regulates type III ACS protein turnover” .
Wykład odbędzie się 13.02.2015 (piątek) o godz. 9.15 w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.
W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Wykład – dr A. Dembska, dr J. Kosman

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład organizowany w ramach projektu KNOW- Poznańskie Konsorcjum RNA, który wygłosi dr dr Anna Dembska i dr Joanna Kosman pt.: „Bioanalytical applications of i-motifs and G-quadruplexes”.Wykład odbędzie się 6.02.2015 (piątek) o godzinie 9.15 w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.
W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz