Wykład – dr J. Wojtera-Kwiczor

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, które wygłosi dr Joanna Wojtera-Kwiczor pt.: “Bacteria-assisted phytoremediation (rhizoremediation) of petroleum hydrocarbons”.

Wykład odbędzie się 16.01.2015 (piątek) w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Wykłady – prof. J. Kuźnicki, prof. M. Witt

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na dwa wykłady organizowane w ramach projektu KNOW- Poznańskie Konsorcjum RNA, które wygłoszą:
– prof. dr hab. Jacek Kuźnicki – wykład pt.: „β-catenin signaling and bipolar disease”,
– prof. dr hab. Michał Witt – wykład pt.: „Can geneticists do anything good for primary ciliary dyskinesia?”.Wykłady odbędą się 20.01.2015 (wtorek) w Auli J. Paczoskiego, na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Wykład prof. Borys Wróbel

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, który wygłosi prof. B. Wróbel, organizowany w ramach projektu KNOW- Poznańskie Konsorcjum RNA, pt.:  „Robust bio-inspired computation”.
Wykład odbędzie się w piątek 09.01.2015 o godzinie 9.15 w sali Rady Wydziału Biologii, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89

W imieniu KNOW Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz