kontaktpublikacjeonasnaukasztukagrupybadawczekonkursyprojektystuddoktwydarzeniadokumenty

OGŁOSZENIA

Wykłady

1.12.2017, godz. 14.00, UAM

dr Katarzyna Mleczko-Sanecka, Gaining insights into regulation of systemic iron homeostasis

dr Wojciech Pokrzywa, Chaperone-directed ubiquitylation maintains proteostasis at the expense of longevity

dr hab. Marcin Nowotny, Structure and mechanism of yeast mitochondrial RNA degradosome

Poznańskie Konsorcjum RNA

Poznańskie Konsorcjum RNA

Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący – KNOW

W 2011 roku nowa ustawa o szkolnictwie wyższym dała możliwość nadawania ośrodkom badawczym prestiżowego statusu KNOW – Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. Po przeprowadzeniu odpowiedniego konkursu status ten jest nadawany instytucjom naukowym prowadzącym badania na najwyższym poziomie i mającym znakomite osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej. W maju 2014 roku Poznańskie Konsorcjum RNA, w skład którego wchodzą Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, otrzymało status KNOW w naukach biologicznych. To wyróżnienie jest ściśle związane z dodatkowymi funduszami państwowymi przeznaczonymi na dalsze podnoszenie poziomu nauki i jakości kształcenia. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie różnorodnych badań nad RNA, począwszy od badań podstawowych nad metabolizmem RNA poprzez bardziej aplikacyjne prace badawcze nad wirusami RNA, rolą RNA w chorobach nowotworowych i genetycznych oraz projektowaniu odpowiednich terapii medycznych, aż po tworzenie narzędzi bioinformatycznych pozwalających na zaawansowane poznawanie związku pomiędzy strukturą a funkcją RNA.

W ramach Poznańskiego Konsorcjum RNA planowane jest utworzenie czterech nowych zespołów badawczych. Ponadto Poznańskie Konsorcjum RNA zorganizuje międzynarodowe studia doktoranckie. Część funduszy zostanie przeznaczona na wsparcie finansowe młodych naukowców z różnych instytucji chcących się szkolić w technikach pracy z RNA. Informacje na temat rekrutacji liderów nowych grup badawczych oraz szczegóły na temat programu międzynarodowych studiów doktoranckich zostaną wkrótce przedstawione na stronie internetowej Poznańskiego Konsorcjum RNA. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur.