Poznańskie Konsorcjum RNA

Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący – KNOW

W 2011 roku nowa ustawa o szkolnictwie wyższym dała możliwość nadawania ośrodkom badawczym prestiżowego statusu KNOW – Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. Status ten jest nadawany jako wynik konkursu instytucjom naukowym prowadzącym badania na najwyższym poziomie i kształcącym doktorów na międzynarodowym poziomie. Do tej pory przyznano status KNOW sześciu ośrodkom z dziedziny nauk ścisłych (matematyka, chemia, fizyka) i medycznych. W 2014 roku przyznano status KNOW czterem ośrodkom z następujących dziedzin: nauki przyrodnicze, rolnictwo, leśnictwo i weterynaria. W maju 2014 roku Poznańskie Konsorcjum RNA w skład którego wchodzą Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk otrzymało status KNOW w naukach biologicznych na pięć lat. To wyróżnienie jest ściśle związane z dodatkowymi funduszami państwowymi przeznaczonymi na poprawę poziomu nauki i jakości kształcenia. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy na dofinansowanie Poznańskiego Konsorcjum RNA nawet do 50 milionów złotych. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie badań nad RNA w różnym kontekście, począwszy od badań podstawowych nad metabolizmem RNA po bardziej aplikacyjne prace badawcze nad wirusami RNA, rolą RNA w chorobach nowotworowych i genetycznych oraz ich leczeniu, aż po tworzenie narzędzi bioinformatycznych pozwalających na zaawansowane poznawanie związku pomiędzy strukturą a funkcją.

Utworzone zostaną cztery nowe zespoły badawcze. Ponadto Poznańskie Konsorcjum RNA utworzy międzynarodowe studia doktoranckie. Część funduszy zostanie przeznaczona na wsparcie finansowe młodych naukowców z różnych instytucji chcących się szkolić w technikach pracy z RNA. Informacje na temat rekrutacji liderów nowych grup badawczych oraz szczegóły na temat programu międzynarodowych studiów doktoranckich zostaną wkrótce przedstawione na stronie internetowej Poznańskiego Konsorcjum RNA. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur.

Fragment materiału wideo z Konferencji Inauguracyjnej Poznańskiego Konsorcjum RNA: START: