Konkurs stypendialny dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Konkurs stypendialny
dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Biologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu przyznawania specjalnych stypendiów naukowych z dotacji podmiotowej w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego „Poznańskie Konsorcjum RNA” (KNOW) dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłaszam konkurs, którego celem jest przyznanie uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Biologii UAM specjalnych stypendiów naukowych KNOW.

Szczegółowe zasady i warunki przyznawania stypendiów KNOW określa w/w Regulamin, stanowiący załącznik do Zarządzenia Rektora UAM z dnia 20 października 2014 roku. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Wydziału Biologii i Poznańskiego Konsorcjum RNA.

Wnioski o stypendia KNOW można składać w Dziekanacie Wydziału Biologii UAM w terminie do 17 lipca br. na formularzach dostępnych na stronie internetowej Wydziału Biologii i Poznańskiego Konsorcjum RNA oraz w Dziale Doktoranckim.

Dziekan Wydziału Biologii UAM
Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak

Adobe_PDF_iconKomunikat

MS_word_DOC_icon.svgWniosek stypendium KNOW