Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk istnieje już od prawie 25 lat. Jego zalążek stanowił powstały w 1969 roku Zakład Stereochemii Produktów Naturalnych Instytutu Chemii Organicznej PAN, przekształcony w roku 1980 w samodzielny Zakład Chemii Bioorganicznej PAN, a następnie w 1988 w Instytut Chemii Bioorganicznej PAN. Łącznie z afiliowanym przy ICHB PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym Instytut zatrudnia obecnie ponad 460 pracowników, w tym 80 pracowników naukowych (33 profesorów). Prowadzone w ICHB PAN studium doktoranckie liczy ponad 80 słuchaczy.

Instytut zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami obejmującymi takie zagadnienia jak synteza i struktura produktów naturalnych, szczególnie kwasów nukleinowych i ich komponentów; biochemia, biologia molekularna i strukturalna modelowych układów biologicznych; inżynieria genetyczna; genomika i bioinformatyka. ICHB PAN posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii kierunek chemia oraz biochemia.

W obrębie ICHB PAN działa 10 zakładów, 11 zespołów badawczych, oraz 5 pracowni. Istotnym elementem w strukturze Instytutu jest także Poznański Ośrodek Nauki PAN, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Zespół Pokoi Gościnnych oraz Biblioteka. W ostatnich latach, wspólnie z Instytutem Informatyki Politechniki Poznańskiej Instytut utworzył unikalne w skali kraju Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki.

Strona domowa

Noskowskiego 12/14 , 61-704 Poznań, Poland

tel: (+48) 061-852-85-03, 061-852-89-19

fax: (+48) 061-852-05-32

e-mail: ibch@ibch.poznan.pl