Zaproszenie na spotkanie z dyrekcja EMBL w Heidelbergu

Szanowni Państwo

1.02 2017 na Wydziale Biologii UAM w Auli im.J.Paczoskiego odbędzie się jednodniowe spotkanie z dyrekcja Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej z Heidelbergu (EMBL). Laboratoriów sieci EMBL w Europie jest kilka, miedzy innymi w Heidelbergu (Niemcy), we Francji, Włoszech i Anglii. Wizyta ta ma miejsce tuż przed zapadnięciem decyzji na szczeblu MNiSW dotyczącej przystąpienia Polski do sieci EMBL. Daje to możliwość ubiegania się o organizację  laboratorium EMBL w Polsce ale także korzystania na uprzywilejowanych warunkach z usług laboratoriów EMBL (np. głębokie sekwencjonowania, proteomika, zaawansowana mikroskopia itp.). Właśnie w tym celu – by zaznajomić środowisko biologów molekularnych z możliwościami płynącymi z przystąpienia do EMBL chce nas zapoznać dyrektor do spraw współpracy międzynarodowej i dyrektor centrum usługowego z EMBL w Heidelbergu. Poniżej przedstawiamy plan spotkania.

Ze strony EMBL w Heidelbergu udział wezmą …” Dr. Vladimir Benes, Head of EMBL Genomics Core Facility, Dr. Silke Schumacher, EMBL Director International Relations, as well as Dr. Jan Kosinski, Polish Postdoctoral student at EMBL. In addition, Prof. Leszek Kaczmarek, a Polish EMBL delegate, will join the event together with a delegation from EMBL.”…

Zapraszamy serdecznie na cały dzień, łącznie z obiadem sponsorowanym przez KNOW i popołudniową kawę/herbatę. To będzie ważne spotkanie gdyż pozwoli sobie wyrobić też zdanie na temat zainteresowania polskiego środowiska biologów molekularnych (a wybrany został jako ośrodek pozawarszawski Poznań) włączeniem się w siec laboratoriów EMBL. Szczególnie zależny nam na uczestnictwie młodych naukowców gdyż tak naprawdę to oni najbardziej skorzystają z przystąpienia Polski do EMBL.

Poniżej przedstawiam program spotkania i dołączam poster informujący o wydarzeniu.

EMBL meets Poznan molecular biology scientific community.

Meeting place: Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, the Jozef Paczoski Lecture Hall,

Umultowska 89, 61-614 Poznan, Poland
11:00 – 11.30 – coffee and tee and the meeting with the directors of several Poznan molecular biology institutes – Library of the Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University (FB AMU)

11.30 – 11.40 Wellcome by host (the Dean of the FB Prof. Przemyslaw Wojtaszek, the main lecture hall of WB AMU – the Paczoski Lecture Hall)

11.40 – 12.10 Prof. Marek Figlerowicz and Prof. Zofia Szweykowska-Kulinska will present the Institute of Bioorganic Chemistry (IBCH) PAS and the Institute of Molecular Biology and Biotechnology of FB AMU

12.10 – 13.00 Poster session (20 posters showing research area of several Poznan molecular biology institutes)

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 14.30  Dr. Silke Schumacher, Opportunities for Polish researchers at EMBL

14:30 – 15:20 Dr. Vladimir Benes, Core Facilities at EMBL

15:20 – 16:05 Dr. Jan Kosinski, Structure of the human nuclear pore complex by integrative structure determination

16:05 – 17:00 Discussion

Serdecznie zapraszam w imieniu Dziekana Wydziału Biologii prof. dr hab. Przemysława Wojtaszka, Dyrektora ICHB PAN prof.dr hab.Marka Figlerowicza i swoim

Zofia Szweykowska-Kulińska

EMBL

VI Sympozjum Polskich Użytkowników Platformy Illumina

Szanowni Państwo,
Chciałabym serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa Piątym Sympozjum Polskich Użytkowników Platformy Illumina, które odbędzie się w Poznaniu, w dniach 20 i 21 października 2016 roku, na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Szczegółowy program konferencji znajduje się w załączeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Sympozjum prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się w załączeniu, i jego odesłanie na adres pius@amu.edu.pl do dnia 10 października bieżącego roku. Wszystkie pytania proszę kierować na wyżej wymieniony adres mailowy.
Ponownie w tym roku, w drugim dniu trwania Sympozjum, przewidziane są warsztaty z analizy danych w systemie Illumina BaseSpace. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu zgłoszeniowym, które z aplikacji sekwencjonowania nowej generacji interesowałoby Państwa najbardziej. Ponadto, prosimy uczestników Sympozjum chcących wziąć udział w warsztatach o zabranie własnych laptopów, a także utworzenie konta w systemie Illumina BaseSpace.
Dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie posiadają konta w systemie, link do rejestracji:
link

Udział w konferencji jest darmowy.
Z wyrazami szacunku,
prof. UAM dr hab. Joanna Wesoły

 

6th Polish Illumina Symposium_ Agenda 2016

Registration form 2016

4th PostEURASNET Symposium „RNA Alternative Splicing” 2016

 

plakat RNA 800

 

Konferencja naukowa „4th Post-EURASNET Meeting” Poznań, Poland, 28-30.09.2016

Poznańskie Konsorcjum RNA KNOW na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, z pomocą Komitetu Biologii Molekularnej  i Komórki PAN, organizuje konferencję naukową pt. „4th Post-EURASNET Meeting”.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu w dniach 28-30 września 2016 i będzie kontynuacją trzech poprzednich, które odbyły się 3-krotnie w Trieście (Włochy, w 2012, 2014 i 2015). Konferencja ta gromadzi głównie uczestników już zakończonego projektu europejskiego typu Network of Excellence – EURopean Alternative Splicing NETwork (EURASNET), który był realizowany w latach 2006 – 2011. W projekcie tym z naszego uniwersytetu brali udział prof. dr hab. Artur Jarmołowski, prof. dr hab. Janusz Bujnicki i prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska. Na konferencje przyjeżdża również wielu innych naukowców zajmujących się alternatywnym splicingiem RNA i jego zaburzeniami przekładającymi się na choroby człowieka, zwierząt i roślin.  Spotkania te gromadzą wielu najlepszych specjalistów z całego świata zajmujących się tą tematyką.

W konferencji w Poznaniu udział weźmie ok. 140 naukowców z 18 krajów, w tym z USA, Kanady, Chin, Argentyny, Brazylii, Indii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Portugalii  i Polski.

Tematyka konferencji obejmuje rolę alternatywnego splicingu RNA głównie w rozwoju człowieka i znaczenie zaburzeń tego procesu w rozwoju patomechanizmów różnych chorób (m.in. nowotwory, ataksje, choroby umysłowe, rozwój układu nerwowego, komórki macierzyste i progenitorowe układu nerwowego, hematopoeza i wiele innych procesów i schorzeń), a także propozycje terapii doświadczalnych w zwalczaniu chorób/wad rozwojowych związanych z zaburzeniami alternatywnego splicingu. W przypadku roślin przedstawiane są przede wszystkim wyniki badań nad rolą alternatywnego splicingu RNA w rozwoju roślin, a także w odpowiedzi roślin na zmiany środowiskowe.

Konferencja odbędzie się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania Pana  Jacka Jaśkowiaka i Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzeja Lesickiego. Uzyskaliśmy też wsparcie finansowe ze strony MNiSW w formie dotacji na Działalność Upowszechniającą Naukę, a także ze strony międzynarodowej organizacji ICGEB (International Centre for Genetic Ingeneering and Biotechnology), która finansuje stypendia dojazdowo/pobytowe dla młodych uczestników. Spotkania te dają impuls do dalszych owocnych badań i nawiązywania nowych współprac.

Więcej na stronie https://sciforum.net/conference/PostEURASNET2016

 

 

Wydarzenie: „Uchwycić Przyszłość: EWOLUCJA”

Wydział Biologii UAM, Poznańskie Konsorcjum RNA, Klub Nauki i Sztuki oraz Art and Science Node w Berlinie zapraszają na transdyscyplinarne wydarzenie „Uchwycić Przyszłość: EWOLUCJA”. Na tym wyjątkowym naukowo-artystycznym spotkaniu zaprezentowane zostaną prace artystów z Polski, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Czech, Słowacji, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz USA, a także odbędzie się interesująca debata naukowa poświęcona ewolucji. W debacie udział wezmą: prof. Władysław Polcyn, prof. Jacek Radwan, prof. Borys Wróbel oraz prof. Krzysztof Łastowski. Program artystyczny został przygotowany przez Art and Science Node w Berlinie. Zobaczymy prace Susanne Anker, Jill Scott, Joanny Hoffmann-Dietrich, Katarzyny Hoffmann, Reinera Marii Matysika, oraz filmy biorące udział w ostatniej edycji Festiwalu BioFiction w Wiedniu. W trakcie spotkania odbędzie się również otwarcie „Przestrzeni Percepcji”, nowego projektu artystycznego Izabeli Rudzkiej.

Serdecznie zapraszamy w czwartek, 29 października 2015, do Collegium Biologicum UAM (Mała Aula). Rozpoczęcie spotkania o godz. 17:00                                                                                                                                                

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Klubu Nauki i Sztuki:  http://www.transdisciplinary-art.pl/artscience-club/

plakat_b1_01-01

 

V Sympozjum Polskich Użytkowników Platformy Illumina

Szanowni Państwo,

Chciałabym serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa Piątym Sympozjum Polskich Użytkowników Platformy Illumina, które odbędzie się w Poznaniu, w dniach 15 i 16 października 2015 roku, na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Szczegółowy program konferencji znajduje się w załączeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Sympozjum prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się w załączeniu, i jego odesłanie na adres pius@amu.edu.pl do dnia 10 października bieżącego roku. Wszystkie pytania proszę kierować na wyżej wymieniony adres mailowy.

W tym roku, w drugim dniu trwania Sympozjum, przewidziane są warsztaty z analizy danych w systemie Illumina BaseSpace. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu zgłoszeniowym, które z aplikacji sekwencjonowania nowej generacji interesowałoby Państwa najbardziej. Ponadto, prosimy uczestników Sympozjum chcących wziąć udział w warsztatach o zabranie własnych laptopów, a także utworzenie konta w systemie Illumina BaseSpace.

Dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie posiadają konta w systemie, link do rejestracji:
https://basespace.illumina.com/auth/register?returnUrl=http%253a%252f%252fbasespace.illumina.com%252fdashboard

Udział w konferencji jest darmowy.

Z wyrazami szacunku
prof. UAM dr hab. Joanna Wesoły

 

 

Adobe_PDF_icon5th_Polish_Illumina_Symposium_Agenda

 

MS_word_DOC_icon.svgRegistration form 2015

 

Poznan Summer School of Bioinformatics

We are extremely happy to announce 11th edition of Poznan Summer School of Bioinformatics. The meeting will take place at Adam Mickiewicz University in Poznan (Poland) from 6th to 10th July, 2015.

This year it covers modern approaches to RNA analyses, including subjects like:

1. Introduction to RNA biology
2. Applications of next-generation sequencing in RNA studies
3. Transcriptome sequencing, assembly and gene expression estimation
4. Identification and analysis of microRNAs and other small RNAs
5. Long non-coding RNAs
6. Secondary and tertiary structures of RNAs

The course is suitable both for beginners and for those who already have some basic knowledge in computational biology and find it necessary and interesting to learn more about bioinformatic applications in RNA studies. Our school consists of lectures and hands-on: this combination should fit best your needs as you have a chance to try out the discussed methods yourself.

For further information please visit our website:
http://bioinformatics-school.pl

 

Contact: genomics@amu.edu.pl

poster_pssb2015