Wykłady: prof. A. Wierzbicki, dr hab. E. Kierzek, dr B. Jurczyk

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykłady, organizowane w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań:
pt.: „Mechanisms of RNA-directed DNA methylation”, który wygłosi prof. Andrzej Wierzbicki
pt.: „Influenza virus – functional importance of RNA secondary structure”, który wygłosi dr hab. Elżbieta Kierzek
pt.: „Photosynthetic apparatus responses to short-term low temperature waterlogging contribute to freezing tolerance changes in forage grasses”, który wygłosi dr Barbara Jurczyk
Wykłady odbędą się w dniu 02.12.2016 o godzinie 9.15 w sali Paczoskiego, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Wykład: dr K. Bąkowska-Żywicka

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, pt.: „Identification of novel class of regulatory noncoding RNAs interactig with ribosomes, processed from functional RNAs (mRNA, tRNA, snoRNA)”, który wygłosi dr Kamilla Bąkowska-Żywicka.
Wykład odbędzie się w dniu 18.11.2016 o godzinie 9.15 w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Wykład: prof. M. Borowiak

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, pt.: „Uncovering new signals for pancreatic endocrine specification.”, który wygłosi prof. UAM dr hab. Małgorzata Borowiak.
Wykład odbędzie się w dniu 28.10.2016 o godzinie 9.15 w sal Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

VI Sympozjum Polskich Użytkowników Platformy Illumina

Szanowni Państwo,
Chciałabym serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa Piątym Sympozjum Polskich Użytkowników Platformy Illumina, które odbędzie się w Poznaniu, w dniach 20 i 21 października 2016 roku, na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Szczegółowy program konferencji znajduje się w załączeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Sympozjum prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się w załączeniu, i jego odesłanie na adres pius@amu.edu.pl do dnia 10 października bieżącego roku. Wszystkie pytania proszę kierować na wyżej wymieniony adres mailowy.
Ponownie w tym roku, w drugim dniu trwania Sympozjum, przewidziane są warsztaty z analizy danych w systemie Illumina BaseSpace. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu zgłoszeniowym, które z aplikacji sekwencjonowania nowej generacji interesowałoby Państwa najbardziej. Ponadto, prosimy uczestników Sympozjum chcących wziąć udział w warsztatach o zabranie własnych laptopów, a także utworzenie konta w systemie Illumina BaseSpace.
Dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie posiadają konta w systemie, link do rejestracji:
link

Udział w konferencji jest darmowy.
Z wyrazami szacunku,
prof. UAM dr hab. Joanna Wesoły

 

6th Polish Illumina Symposium_ Agenda 2016

Registration form 2016

Wykład: A. Starosta

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, pt.: „Above and Beyond RNAseq. The lesson to be learned from the Ribosome.”, który wygłosi dr Agata Starosta.
Wykład odbędzie się w dniu 06.10.2016 o godzinie 12.00 w sal 312, Ośrodek Nauki PAN, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Wykład K. Singh

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, pt.: „Exploring medicinal plants: A treasure for nutraceutical and therapeutic agents.”, który wygłosi dr Kashmir Singh.
Wykład odbędzie się w dniu 26.09.2016 o godzinie 9.15 w sal Mała Aula, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

K singh

Wykłady – Brezovesky, Capriotti, Humuniecki

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykłady (szczegóły znajdują się w załączniku), organizowane w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA:
–  pt.: „Roles of protein tunnels and channels within a complex   framework of the cell: ligand transport pathways unveiled”, który wygłosi J. Brezovesky Ph.D.,
–  pt.: „Computational methods for predicting genotype/phenotype relationships”, który wygłosi E. Capriotti Ph.D.
–  pt.: „More is more: a simple metric of promoter architecture”, który wygłosi Ł. Humuniecki Ph.D.Wykłady odbędą się w dniu 12.09.2016 o godzinie 10.00 w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Wykład – prof. Michael Zuker

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, pt.: „Prediction of RNA secondary structure and its applications.”, który wygłosi prof. Michael Zuker.
Wykład odbędzie się w dniu 08.07.2016 o godzinie 11.00 w sal L, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Michael Zucker

Wykład prof. Ichizo Kobayashi

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, pt.: „Epigenetics in the simplest forms of life”, który wygłosi prof. Ichizo Kobayashi.
Wykład odbędzie się w dniu 04.07.2016 o godzinie 10.00 w sal Mała Aula, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Wykład prof. Allen Buskirk

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, pt.: „Insights into protein synthesis from high-throughput sequencing of ribosome-protected mRNA fragments”, który wygłosi prof. Allen Buskirk.
Wykład odbędzie się w dniu 04.07.2016 o godzinie 10.00 w sal Mała Aula, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Allen Buskirk