Wykłady: prof. M. Olejniczak, D. Grobys

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykłady (szczegóły znajdują się w załączniku), organizowane w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań:
– pt.: „The Specificity of RNA Recognition by Matchmaker Protein Hfq”, który wygłosi prof. Mikołaj Olejniczak
– pt.: „VDAC contribution to pathogenesis of Huntington disease revealed by studies of the disease cell models „, który wygłosi Daria Grobys.

Wykłady odbędą się w dniu 13.01.2017 o godzinie 9.15 w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Borowiak laureatką prestiżowego konkursu TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Borowiak otrzymała prestiżowe stypendium FNP na założenie grupy badawczej TEAM. Zajęła w tym konkursie pierwsze miejsce. W szranki stanęło kilkadziesiąt projektów i to właśnie projekt prof. Borowiak zyskał największe uznanie w kilkustopniowym procesie oceny.

Projekt jest zatytułowany „Wykorzystanie różnorodności progenitorowych komórek trzustki w celu stworzenia ludzkich komórek endokrynnych trzustki” i ma na celu uzyskanie komórek produkujących insulinę.

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Borowiak rozpoczęła pracę na UAM, na Wydziale Biologii w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii w upływającym roku i już zdołała uzyskać dwa granty: POLONEZ (NCN) i obecnie TEAM. Nasza nowa młoda badaczka powróciła z USA po wieloletnim pobycie na Harvard University w Cambridge, a potem prowadziła własną grupę w Baylor College of Medicine w Houston w Teksasie.

Jej zainteresowania dotyczą niezwykle dynamicznie rozwijającej się obecnie tematyki z zakresu biologii komórki – komórek macierzystych – ich powstawania i możliwości aplikacyjnych. Prof. UAM dr hab. Małgorzacie Borowiak serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w realizacji projektów naukowych.

Medal w międzynarodowym konkursie International Genetically Engineered Machines 2016

Studenci Wydziału Biologii zdobywcami złotego medalu w międzynarodowym konkursie International Genetically Engineered Machines 2016 (iGEM), nominacji w kategorii „Best Part Collection”  i prestiżowej pierwszej nagrody w kategorii „Best Manufacturing Project”.

Studenci Wydziału Biologii Adrian Lejman,  Daria Niewiadomska, Julia Zielińska, Maja Szymańska, Marcin Osuch, członkowie Sekcji Biologii Syntetycznej Koła Naukowego Przyrodników UAM wzięli udział w renomowanym konkursie iGEM2016 w Bostonie, USA (http://2016.igem.org/Results) . Opiekunem Sekcji jest dr Przemysław Nuc z Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii. Konkurs jest bardzo prestiżowy i zgłaszać się do konkursu mogą studenci, którzy zaprezentują  zbudowany przez siebie konstrukt genetyczny, który działa zgodnie z  założeniami, jest nowatorski i przydatny. W tym roku w szranki stanęło 300 drużyn studenckich z 40 krajów. Projekt naszych studentów zatytułowany E.co Facotry (http://2016.igem.org/Team:UAM_Poznan) przedstawiał system do bardzo wydajnej nadekspresji białek w bakteriach Escherichia coli, a ponadto ekspresja zachodziła tylko i wyłącznie pod wpływem induktora. System składa się z czterech zestawów promotorów indukowanych cukrami: arabinozą, ramnozą, ksylozą i melibiozą. Pod zestaw promotorów można podłączyć jakikolwiek wybrany gen i uzyskać jego silną ekspresję wyłącznie po indukcji wybranym cukrem. Dogłębna znajomość procesu ekspresji genów pozwoliła na zastosowanie dodatkowych „molekularnych kruczków”, które są unikalnym na skalę światową rozwiązaniem  pozwalającym uzyskać bardzo wydajne narzędzie do ekspresji genów.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, studenci uczestniczyli w konferencjach przed finałem konkursu, po to by zdobywać doświadczenie w prezentowaniu uzyskiwanych wyników. W marcu tego roku zdobyli pierwszą i druga nagrodę za postery na jubileuszowej Konferencji Koła Naukowego Przyrodników UAM. W lipcu 2016 wzięli udział w spotkaniu europejskich zespołów uczestniczących w konkursie iGEM 2016, które odbyło się Paryżu.  Na początku września, w Lizbonie prezentowali wyniki na konferencji EMBO Young Scientists’ Forum, gdzie Julia Zielińska została wyróżniona II nagrodą za najlepszy poster. Warto nadmienić, że nasi studenci zdobyli pierwsza nagrodę w kategorii „Best Manufacturing Project” w konkurencji ze studentami realizującymi projekty między innymi w NASA Ames Research Center USA  czy też z The University of British Columbia z Kanady.  Studentom i opiekunowi serdecznie gratulujemy!

Badania prowadzone przez studentów były w całości finansowane w ramach konkursowego programu MNiSW Najlepsi z Najlepszych 2016. Sala przeznaczona do badań prowadzonych przez studentów została wyposażona w niezbędny sprzęt w ramach wydziałowego projektu KNOW Poznańskie Centrum RNA.

 

Boston 1 Boston 2 Boston 3