Wykłady: M. Kubiak, H. Pietrykowska, prof. J. Maszewski

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykłady (szczegóły znajdują się w załączniku), organizowane w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA:
–  pt.: Regulatory functions of protein coding genes’ retrocopies, który wygłosi Magdalena Kubiak
–  pt.: Identification and characterization of sex-specific miRNA in Marchantia polymorpha, który wygłosi Halina Pietrykowska,
– pt.: The identity crisis of plant chromosomes under DNA replication stress, który wygłosi prof. Janusz Maszewski,Wykłady odbędą się w dniu 31.03.2017 o godzinie 9.15 w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Wykład prof. Janusz Maszewski

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA pt.: The identity crisis of palnt chromosomes under DNA replication stress, który wygłosi prof. Janusz Maszewski.
Wykład odbędzie się w dniu 31.03.2017 godzina 9.15, sala Rady Wydziału na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.
W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Wykład prof. Andreas Wächter

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA pt.: Regulation and functions of mRNA processing in plant development and stress responses, który wygłosi prof. Andreas Wächter.
Wykład odbędzie się w dniu 29.03.2017 o godzinie 10.00, sala L na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.
W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Wykład dr Dominique Gagliardi

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA pt.: mRNA uridylation and decay, który wygłosi: dr Dominique Gagliardi.
Wykład odbędzie się w dniu 27.03.2017 godzina 12.00, sala Mała Aula na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.
W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Festiwal FLOW 2017

W imieniu Pracowni Projektów i Badań Transdyscyplinarnych oraz Klubu Nauki i Sztuki

serdecznie zapraszamy na wydarzenia związane z Festiwalem FLOW 2017 towarzyszącym obchodom Światowego Dnia Wody UNESCO.
Festiwal obejmuje warsztaty, wystawy, prezentacje artystyczne i naukowe w tym
wykład dr Sławomira Cerbina z Zakładu Hydrobiologii Wydziału Biologii UAM: „Twoja rzeka zaczyna się w twoim domu” w środę 22.03. o godz.17-tej w Budynku B, sala 2

Dr hab. .Joanna Hoffmann-Dietrich, Prof. nadzw. UAP

Mgr Piotr Słomczewski

http://www.transdisciplinary-art.pl/#

 

Plakat

Wykład M. Szeląg

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład (szczegóły znajdują się w załączniku), organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań:
– pt.: „In silico comparative structural and functional analysis of STAT and IRF proteins to identify specific inhibitory compounds”, który wygłosi dr Małgorzata Szeląg.Wykład odbędzie się w dniu 03.03.2017 o godzinie 9.15 w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Wykłady – J. Brezowsky, W. Majer

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na wykłady, organizowane w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań:
– pt.: „Effective stabilization of proteins and identification of bioactive small molecules for biotechnology: Are computational methods already mature partner to wet lab experiments?”, który wygłosi prof. Jan Brezovsky,
– pt.: „Novel molecular disease monitoring tools for clear cell renal cell carcinoma (ccRCC)”, który wygłosi Weronika Majer.

Wykłady odbędą się w dniu 10.02.2017 o godzinie 9.15 w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Wykład prof. W. Jarmuszkiewicz

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład (szczegóły znajdują się w załączniku), organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań:
– pt.: „Impact of temperature and training on bioenergetics of rat skeletal muscle mitochondria”, który wygłosi prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz,

Wykład odbędzie się w dniu 03.02.2017 o godzinie 9.15 w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Zaproszenie na spotkanie z dyrekcja EMBL w Heidelbergu

Szanowni Państwo

1.02 2017 na Wydziale Biologii UAM w Auli im.J.Paczoskiego odbędzie się jednodniowe spotkanie z dyrekcja Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej z Heidelbergu (EMBL). Laboratoriów sieci EMBL w Europie jest kilka, miedzy innymi w Heidelbergu (Niemcy), we Francji, Włoszech i Anglii. Wizyta ta ma miejsce tuż przed zapadnięciem decyzji na szczeblu MNiSW dotyczącej przystąpienia Polski do sieci EMBL. Daje to możliwość ubiegania się o organizację  laboratorium EMBL w Polsce ale także korzystania na uprzywilejowanych warunkach z usług laboratoriów EMBL (np. głębokie sekwencjonowania, proteomika, zaawansowana mikroskopia itp.). Właśnie w tym celu – by zaznajomić środowisko biologów molekularnych z możliwościami płynącymi z przystąpienia do EMBL chce nas zapoznać dyrektor do spraw współpracy międzynarodowej i dyrektor centrum usługowego z EMBL w Heidelbergu. Poniżej przedstawiamy plan spotkania.

Ze strony EMBL w Heidelbergu udział wezmą …” Dr. Vladimir Benes, Head of EMBL Genomics Core Facility, Dr. Silke Schumacher, EMBL Director International Relations, as well as Dr. Jan Kosinski, Polish Postdoctoral student at EMBL. In addition, Prof. Leszek Kaczmarek, a Polish EMBL delegate, will join the event together with a delegation from EMBL.”…

Zapraszamy serdecznie na cały dzień, łącznie z obiadem sponsorowanym przez KNOW i popołudniową kawę/herbatę. To będzie ważne spotkanie gdyż pozwoli sobie wyrobić też zdanie na temat zainteresowania polskiego środowiska biologów molekularnych (a wybrany został jako ośrodek pozawarszawski Poznań) włączeniem się w siec laboratoriów EMBL. Szczególnie zależny nam na uczestnictwie młodych naukowców gdyż tak naprawdę to oni najbardziej skorzystają z przystąpienia Polski do EMBL.

Poniżej przedstawiam program spotkania i dołączam poster informujący o wydarzeniu.

EMBL meets Poznan molecular biology scientific community.

Meeting place: Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, the Jozef Paczoski Lecture Hall,

Umultowska 89, 61-614 Poznan, Poland
11:00 – 11.30 – coffee and tee and the meeting with the directors of several Poznan molecular biology institutes – Library of the Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University (FB AMU)

11.30 – 11.40 Wellcome by host (the Dean of the FB Prof. Przemyslaw Wojtaszek, the main lecture hall of WB AMU – the Paczoski Lecture Hall)

11.40 – 12.10 Prof. Marek Figlerowicz and Prof. Zofia Szweykowska-Kulinska will present the Institute of Bioorganic Chemistry (IBCH) PAS and the Institute of Molecular Biology and Biotechnology of FB AMU

12.10 – 13.00 Poster session (20 posters showing research area of several Poznan molecular biology institutes)

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 14.30  Dr. Silke Schumacher, Opportunities for Polish researchers at EMBL

14:30 – 15:20 Dr. Vladimir Benes, Core Facilities at EMBL

15:20 – 16:05 Dr. Jan Kosinski, Structure of the human nuclear pore complex by integrative structure determination

16:05 – 17:00 Discussion

Serdecznie zapraszam w imieniu Dziekana Wydziału Biologii prof. dr hab. Przemysława Wojtaszka, Dyrektora ICHB PAN prof.dr hab.Marka Figlerowicza i swoim

Zofia Szweykowska-Kulińska

EMBL