a:2:{s:2:”en”;i:3075;s:2:”pl”;i:3073;}

Lecture – dr Claus Kuhn

Dear All,

We have the pleasure to invite you to participate in the lecture organized within the framework of the KNOW – Poznań RNA Research Centre project and RNA Society – RNA Salon Poznań, held by Dr. Claus Kuhn entitled “How enhancer RNAs regulate eukaryotic transcription”.

The lecture will take place at the Faculty of Biology of Adam Mickiewicz University, Umultowska 89,
on Friday, November the 10th, 2017, at 9.15 in the Lecture Hall – Rada Wydziału.

 

Your sincerely,

on behalf of the KNOW Poznań RNA Research Centre
Prof. Zofia Szweykowska-Kulińska and Prof. Marek Figlerowicz

Wykład – dr Claus Kuhn

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu  projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań, pt.: How enhancer RNAs regulate eukaryotic transcription, który wygłosi dr Claus Kuhn.

Wykład odbędzie się 10.11.2017 o godzinie 09.15, w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz