a:2:{s:2:”en”;i:3047;s:2:”pl”;i:3045;}

Lecture dr Mariola Dutkiewicz

Dear All,

We have the pleasure to invite you to participate in the lecture organized within the framework of the KNOW – Poznań RNA Research Centre project and RNA Society – RNA Salon Poznań, held by dr Mariola Dutkiewicz entitled “Structural characterization and targeting of viral RNA with oligonucleotide-based tools”.

The lecture will take place at the Faculty of Biology of Adam Mickiewicz University, Umultowska 89,
on Friday, June the 09th, 2017, at 9.15 in Faculty Council Lecture Hall.

 

Your sincerely,

on behalf of the KNOW Poznań RNA Research Centre
Prof. Zofia Szweykowska-Kulińska and Prof. Marek Figlerowicz

Wykład: dr M. Dutkiewicz

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań, pt.: Structural characterization and targeting of viral RNA with oligonucleotide-based tools, który wygłosi dr Mariola Dutkiewicz.

Wykład odbędzie się w dniu 09.06.2017 o godzinie 9.15 w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz