a:2:{s:2:”en”;i:2913;s:2:”pl”;i:2911;}

Lectures – prof. A. Wierzbicki, dr hab. E. Kierzek, dr B. Jurczyk

Dear All,

We have the pleasure to invite you to participate in the lectures organized within the framework of the KNOW – Poznań RNA Research Centre project held by:

prof. Andrzej Wierzbicki – “Mechanisms of RNA-directed DNA methylation”,
dr hab. Elżbieta Kierzek – “Influenza virus – functional importance of RNA secondary structure”,
dr Barbara Jurczyk – “Photosynthetic apparatus responses to short-term low temperature waterlogging contribute to freezing tolerance changes in forage grasses”.

The lecture will take place at the Faculty of Biology of Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, on Friday, December the 2nd, 2016, at 9.15 in the lecture hall Audytorium Paczoskiego .

Your sincerely,

on behalf of the KNOW Poznań RNA Research Centre
Prof. Zofia Szweykowska-Kulińska and Prof. Marek Figlerowicz

Wykłady: prof. A. Wierzbicki, dr hab. E. Kierzek, dr B. Jurczyk

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykłady, organizowane w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań:
pt.: “Mechanisms of RNA-directed DNA methylation”, który wygłosi prof. Andrzej Wierzbicki
pt.: “Influenza virus – functional importance of RNA secondary structure”, który wygłosi dr hab. Elżbieta Kierzek
pt.: “Photosynthetic apparatus responses to short-term low temperature waterlogging contribute to freezing tolerance changes in forage grasses”, który wygłosi dr Barbara Jurczyk
Wykłady odbędą się w dniu 02.12.2016 o godzinie 9.15 w sali Paczoskiego, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz