a:2:{s:2:”en”;i:2907;s:2:”pl”;i:2905;}

Lecture dr K. Bąkowska-Żywicka

Dear All,

We have the pleasure to invite you to participate in the lecture organized within the framework of the KNOW – Poznań RNA Research Centre project, held by dr Kamilla Bąkowska-Żywicka entitled “Identification of novel class of regulatory noncoding RNAs interactig with ribosomes, processed from functional RNAs (mRNA, tRNA, snoRNA)”.

The lecture will take place at the Faculty of Biology of Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, on Friday, November the 18th, 2016, at 9.15 in the Lecture Hall – Rada Wydziału

 

Your sincerely,

on behalf of the KNOW Poznań RNA Research Centre
Prof. Zofia Szweykowska-Kulińska and Prof. Marek Figlerowicz

Wykład: dr K. Bąkowska-Żywicka

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, pt.: “Identification of novel class of regulatory noncoding RNAs interactig with ribosomes, processed from functional RNAs (mRNA, tRNA, snoRNA)”, który wygłosi dr Kamilla Bąkowska-Żywicka.
Wykład odbędzie się w dniu 18.11.2016 o godzinie 9.15 w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz