a:2:{s:2:”en”;i:2892;s:2:”pl”;i:2889;}

Lecture prof. M. Borowiak

Dear All,

We have the pleasure to invite you to participate in the lecture organized within the framework of the KNOW – Poznań RNA Research Centre project, held by prof. Malgorzata Borowiak entitled “Uncovering new signals for pancreatic endocrine specification”.

The lecture will take place at the Faculty of Biology of Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, on Friday, October the 28th, 2016, at 9.15 in the Lecture Hall Rada Wydziału

 

Your sincerely,

on behalf of the KNOW Poznań RNA Research Centre
Prof. Zofia Szweykowska-Kulińska and Prof. Marek Figlerowicz

Wykład: prof. M. Borowiak

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, pt.: “Uncovering new signals for pancreatic endocrine specification.”, który wygłosi prof. UAM dr hab. Małgorzata Borowiak.
Wykład odbędzie się w dniu 28.10.2016 o godzinie 9.15 w sal Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz