a:2:{s:2:”pl”;i:2718;s:2:”en”;i:2721;}

Lectures prof. Chien-kuo Lee, dr A. Kurzyńska-Kokornak

Dear All,

We have the pleasure to invite you to participate in the lectures organized within the framework of the KNOW – Poznań RNA Research Centre project held by:

– prof. Chien-Kuo Lee – “Type I Interferon and STAT proteins regulated hematopoiesis and immune responses”,

– dr Anna Kurzyńska-Kokornak – “RNA as a factor regulating Dicer activity”.

 

The lecture will take place at the Faculty of Biology of Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, on Friday, June the 17th, 2016, at 9.15 in the Lecture Hall – L

 

Your sincerely,

on behalf of the KNOW Poznań RNA Research Centre
Prof. Zofia Szweykowska-Kulińska and Prof. Marek Figlerowicz

 

Chien-kuo Lee

Kurzyńska-Kokornak

Wykłady: prof. Chien-kuo Lee, dr A. Kurzyńska-Kokornak

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykłady, organizowane w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA:
–  pt.: “Type I Interferon and STAT proteins regulated hematopoiesis and immune responses”, który wygłosi prof. Chien-Kuo Lee,
–  pt.: “RNA as a factor regulating Dicer activity”:, ktory wygłosi dr Anna Kurzyńska-Kokornak .Wykłady odbędą się w dniu 17.06.2016 o godzinie 9.15 w sali L, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz 

Kurzyńska-Kokornak Chien-kuo Lee