a:2:{s:2:”en”;i:2659;s:2:”pl”;i:2657;}

Lecture prof. Ewa Bartnik

Dear All,

We have the pleasure to invite you to participate in the lecture organized within the framework of the KNOW – Poznań RNA Research Centre project, held by prof. Ewa Bartnik entitled “Brave new world”.

The lecture will take place at the Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Science, Noskowskiego 12/14, Poznań, on Friday, May the 6th, 2016, at 9.15 in the Lecture Hall – Audytorium Paczoskiego.

 

Your sincerely,

on behalf of the KNOW Poznań RNA Research Centre
Prof. Zofia Szweykowska-Kulińska and Prof. Marek Figlerowicz
Ewa Bartnik

Wykład prof. Ewa Bartnik

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, pt.: “Brave new world”, który wygłosi prof. Ewa Bartnik.Wykład odbędzie się w dniu 06.05.2016 o godzinie 09.15 w sali – Audytorium Paczoskiego, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Ewa Bartnik