a:2:{s:2:”en”;i:2594;s:2:”pl”;i:2592;}

Lecture dr P. Ziółkowski

Dear All,

 

We have the pleasure to invite you to participate in the lecture organized within the framework of the KNOW – Poznań RNA Research Centre project, held by dr Piotr Ziółkowski entitled “Genetic factors controlling meiotic crossover: Lessons from natural variation in Arabidopsis”.

The lecture will take place at the Faculty of Biology of Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, on Friday, January the 29th, 2015, at 9.15 in The Faculty Council Lecture Hall.

 

Your sincerely,

on behalf of the KNOW Poznań RNA Research Centre
Prof. Zofia Szweykowska-Kulińska and Prof. Marek Figlerowicz

Wykład: dr P. Ziółkowski

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, który wygłosi dr Piotr Ziółkowski pt.: „Genetic factors controlling meiotic crossover: Lessons from natural variation in Arabidopsis”.

Wykład odbędzie się w piątek 29.01.2016 o godzinie 9.15, w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz