a:2:{s:2:”en”;i:2538;s:2:”pl”;i:2536;}

Lecture prof. Klaus Humbeck

Dear All,

We have the pleasure to invite you to participate in the lecture organized within the framework of the KNOW – Poznań RNA Research Centre project, held by prof. Klaus Humbeck  –  entitled: „Regulatory pathways of developmental and drought stress-induced leaf senescence”.

The lecture will take place at the Faculty of Biology of Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, on Friday, December the 11th, 2015, at 09.15 in the Faculty Council Lecture Hall.

 

Your sincerely,

on behalf of the KNOW Poznań RNA Research Centre
Prof. Zofia Szweykowska-Kulińska and Prof. Marek Figlerowicz

prof. Klaus Humbeck

Wykład prof. Klaus Humbeck

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład pt.: „Regulatory pathways of developmental and drought stress-induced leaf senescence”, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, który wygłosi prof. Klaus Humbeck.

Wykład odbędzie się w piątek 11.12.2015 o godzinie 9.15, w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.
W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

prof. Klaus Humbeck