a:2:{s:2:”en”;i:2503;s:2:”pl”;i:2501;}

Lecture dr Edyta Kościańska

Dear All,

We have the pleasure to invite you to participate in the lecture organized within the framework of the KNOW – Poznań RNA Research Centre project, held by dr Edyta Kościańska  –  entitled: „MicroRNA biogenesis and functions in hereditary neurological disorders”.

The lecture will take place at the Faculty of Biology of Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, on Friday, December the 4th, 2015, at 09.15 in the Faculty Council Lecture Hall.

 

Your sincerely,

on behalf of the KNOW Poznań RNA Research Centre
Prof. Zofia Szweykowska-Kulińska and Prof. Marek Figlerowicz

Wykład dr Edyta Kościańska

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład pt.: „MicroRNA biogenesis and functions in hereditary neurological disorders”, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, który wygłosi dr Edyta Kościańska.

Wykład odbędzie się w piątek 04.12.2015 o godzinie 9.15, w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

 

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz