a:2:{s:2:”en”;i:2436;s:2:”pl”;i:2434;}

Lecture dr M. Łuczak

Dear All,

We have the pleasure to invite you to participate in the lecture organized within the framework of the KNOW – Poznań RNA Research Centre project, held by dr Magdalena Łuczak  entitled “Chronic kidney disease – related atherosclerosis. Proteomic studies of blood plasma”.

The lecture will take place at the Faculty of Biology of Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, on Friday, November the 13th, 2015, at 09.15 in the Faculty Council Lecture Hall.

Your sincerely,

on behalf of the KNOW Poznań RNA Research Centre
Prof. Zofia Szweykowska-Kulińska and Prof. Marek Figlerowicz

dr M. Łuczak

Wykład dr M. Łuczak

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład pt.: „Chronic kidney disease- related atherosclerosis.Proteomic studies of blood plasma”, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA, który wygłosi dr Magdalena Łuczak. Wykład odbędzie się w piątek 13.11.2015 o godzinie 9.15, w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

dr M. Łuczak