a:2:{s:2:”pl”;i:2163;s:2:”en”;i:2173;}

Lecture prof. Rachel Green

Dear All,

We have the pleasure to invite you to participate in the lecture organized within the framework of the KNOW – Poznań RNA Research Centre project, held by prof. Rachel Green entitled “mRNA surveillance starts on the ribosome: biochemical and ribosomal profiling approaches”.

The lecture will be held on on Thursday, July 2nd, 2015, at 12.00 in the lecture hall Audytorium Paczoskiego (Aula) at the Faculty of Biology AMU, Umultowska 89.

Your sincerely,

on behalf of the KNOW Poznań RNA Research Centre
Prof. Zofia Szweykowska-Kulińska and Prof. Marek Figlerowicz

prof. R. Green

prof. R. Green 1prof. R. Green 2

Wykład – prof. Rachel Green

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty pt.: „mRNA surveillance starts on the ribosome: biochemical and ribosomal profiling approache”, organizowany w ramach projektów: KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz „Akademicki i naukowy Poznań”, który wygłosi prof. Rachel Green (Johns Hopkins University).

Wykład odbędzie się w czwartek 02.07.2015 o godzinie 12.00, w sali Audytorium Paczoskiego (AULA), Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz