a:2:{s:2:”en”;i:1933;s:2:”pl”;i:1929;}

Lectures dr hab. A. Jasińska, prof. M. Boutry, prof. M. Duchler

Dear All,

We have the pleasure to invite you to participate in the lectures organized within the framework of the KNOW – Poznań RNA Research Centre project, held by:

  • dr hab. A. Jasińska – entitled „Genetyka cech złożonych u koczkodana zielonego: od regulacji ekspresji genów do biologii mózgu” – 22.05.2015, at 10.00, room 312
  • prof. M. Boutry – wykład pt.: „Biotic and abiotic stress response of PDR transporters in Nicotiana tabacum” – 25.05.2015, at 11.00, room 312
  • prof. M. Duchler – wykład pt.: „Tumor-derived exosomes and their interaction with the host immune system” – 27.05.2015, at 10.00, room 312

The lectures will be held in the Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Sciences, Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań.

Your sincerely,

on behalf of the KNOW Poznań RNA Research Centre
Prof. Zofia Szweykowska-Kulińska and Prof. Marek Figlerowicz

Wykłady dr hab. A. Jasińska, prof. M. Boutry, prof. M. Duchler

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy  o wykładach organizowanych w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA:

  • 22.05.2015, godzina 10.00, sala 312 – dr hab. A. Jasińska – wykład pt.: „Genetyka cech złożonych u koczkodana zielonego: od regulacji ekspresji genów do biologii mózgu”,
  • 25.05.2015, godzina 11.00, sala 312 – prof. M. Boutry – wykład pt.: „Biotic and abiotic stress response of PDR transporters in Nicotiana tabacum”,
  • 27.05.2015, godzina 10.00, sala 312 – prof. M. Duchler – wykład pt.: „Tumor-derived exosomes and their interaction with the host immune system”.

Wykłady odbędą się w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704, Poznań.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz