a:2:{s:2:”en”;i:1777;s:2:”pl”;i:1774;}

Lectures prof. Julio Saez-Vasquez, dr Frederic Pontvianne

Dear All,

We have the pleasure to invite you to participate in the two lectures organized within the framework of the KNOW – Poznań RNA Research Centre project, held by:

  • prof. Julio Saez-Vasquez – „From rDNA transcription in the nucleolus to processing of non-coding RNA by RNaseIII”,
  • dr  Frederic Pontvianne – „Gene regulation by nucleolar sequestration: a new way to regulate gene transcription?”.

The lecture will be held on on Friday, April the 24th, 2015, at 14.00 in Mała Aula at the Faculty of Biology AMU, Umultowska 89.

 

Your sincerely,

on behalf of the KNOW Poznań RNA Research Centre
Prof. Zofia Szweykowska-Kulińska and Prof. Marek Figlerowicz”

Wykłady prof. Julio Saez-Vasquez i dr Frederic Pontvianne

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na dwa wykłady organizowane w ramach projektu KNOW- Poznańskie Konsorcjum RNA, które wygłoszą:
  • prof. Julio Saez-Vasquez – wykład pt.: „From rDNA transcription in the nucleolus to processing of non-coding RNA by RNaseIII”,
  • dr  Frederic Pontvianne – wykład pt.: „Gene regulation by nucleolar sequestration: a new way to regulate gene transcription?”.

Wykłady odbędą się w piątek 24.04.2015 o godzinie 14.00, w sali Mała Aula, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz