a:2:{s:2:”pl”;i:1601;s:2:”en”;i:1603;}

Lecture prof. Claudine Kieda

Dear All,

We have the pleasure to invite you to participate in the lecture  organized within the framework of the KNOW – Poznań RNA Research Centre project, held by (name) entitled Endothelial cell organospecificity and significance for theragnotics “an overview and a start for new anti-cancer strategies”.

The lecture will be held on on Tuesday, March the 24th in the lecture hall Mała Aula at the Faculty of Biology AMU, Umultowska 89.

 

Your sincerely,

on behalf of the KNOW Poznań RNA Research Centre
Prof. Zofia Szweykowska-Kulińska and Prof. Marek Figlerowicz”

Wykład prof. Claudine Kieda

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład organizowany w ramach projektu KNOW- Poznańskie Konsorcjum RNA, który wygłosi prof. Claudine Kieda pt.: Endothelial cell organospecificity and significance for theragnotics “an overview and a start for new anti-cancer strategies” .Wykład odbędzie się 24.03.2015 (wtorek) o godz. 11.00 w sali Mała Aula,
Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.
W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz