4th PostEURASNET Symposium „RNA Alternative Splicing” 2016

 

plakat RNA 800

 

Konferencja naukowa „4th Post-EURASNET Meeting” Poznań, Poland, 28-30.09.2016

Poznańskie Konsorcjum RNA KNOW na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, z pomocą Komitetu Biologii Molekularnej  i Komórki PAN, organizuje konferencję naukową pt. „4th Post-EURASNET Meeting”.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu w dniach 28-30 września 2016 i będzie kontynuacją trzech poprzednich, które odbyły się 3-krotnie w Trieście (Włochy, w 2012, 2014 i 2015). Konferencja ta gromadzi głównie uczestników już zakończonego projektu europejskiego typu Network of Excellence – EURopean Alternative Splicing NETwork (EURASNET), który był realizowany w latach 2006 – 2011. W projekcie tym z naszego uniwersytetu brali udział prof. dr hab. Artur Jarmołowski, prof. dr hab. Janusz Bujnicki i prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska. Na konferencje przyjeżdża również wielu innych naukowców zajmujących się alternatywnym splicingiem RNA i jego zaburzeniami przekładającymi się na choroby człowieka, zwierząt i roślin.  Spotkania te gromadzą wielu najlepszych specjalistów z całego świata zajmujących się tą tematyką.

W konferencji w Poznaniu udział weźmie ok. 140 naukowców z 18 krajów, w tym z USA, Kanady, Chin, Argentyny, Brazylii, Indii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Portugalii  i Polski.

Tematyka konferencji obejmuje rolę alternatywnego splicingu RNA głównie w rozwoju człowieka i znaczenie zaburzeń tego procesu w rozwoju patomechanizmów różnych chorób (m.in. nowotwory, ataksje, choroby umysłowe, rozwój układu nerwowego, komórki macierzyste i progenitorowe układu nerwowego, hematopoeza i wiele innych procesów i schorzeń), a także propozycje terapii doświadczalnych w zwalczaniu chorób/wad rozwojowych związanych z zaburzeniami alternatywnego splicingu. W przypadku roślin przedstawiane są przede wszystkim wyniki badań nad rolą alternatywnego splicingu RNA w rozwoju roślin, a także w odpowiedzi roślin na zmiany środowiskowe.

Konferencja odbędzie się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania Pana  Jacka Jaśkowiaka i Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzeja Lesickiego. Uzyskaliśmy też wsparcie finansowe ze strony MNiSW w formie dotacji na Działalność Upowszechniającą Naukę, a także ze strony międzynarodowej organizacji ICGEB (International Centre for Genetic Ingeneering and Biotechnology), która finansuje stypendia dojazdowo/pobytowe dla młodych uczestników. Spotkania te dają impuls do dalszych owocnych badań i nawiązywania nowych współprac.

Więcej na stronie https://sciforum.net/conference/PostEURASNET2016